נגינה בצבעי הקשת

שיטות אסי רוז לגיל הרך , לילדי כיתות א׳-ד׳ ולכל המשפחה
לפי צורות הקסם או לפי תווים בצבעים