ספרי הנגינה מגיעים לכתובת שלכם

קלידים רמה א׳

כיתות ג ומעלה/ בני נוער

כיתות א׳/ב׳ ולכל המשפחה

לגיל הרך / חינוך מיוחד

קלידים רמה ב׳

כיתות ד׳ ומעלה / בני נוער

גיטרה רמה א׳

כיתות ג ומעלה/ בני נוער

כיתות א׳/ב׳ ולכל המשפחה

לגיל הרך / חינוך מיוחד

גיטרה רמה ב׳

כיתות ד׳ ומעלה / בני נוער